Over bedrijven, bestanden beveiligen, bruggen bouwen, blockchain, bitcoin en andere beestige buzzwords.

Over bedrijven, bestanden beveiligen, bruggen bouwen, blockchain, bitcoin en andere beestige buzzwords.

Je dacht dat dit stiekem een artikel over het aanprijzen van bitcoins zou zijn, hé? Wél we zullen je alvast geruststellen – dat is het niet. Het gaat hier wél over de technologie achter cryptocurrencies – “Blockchain”. Tijd om even stil te staan bij de brug die we willen bouwen tussen betrouwbare bedrijven en beschaafde bitcoin believers. Sorry – we hebben misschien nét iets te lang liggen brainstormen over woorden die beginnen met een B.

Databescherming is een topprioriteit.

In de digitale wereld van vandaag is privacy en databescherming een topprioriteit geworden voor zowel individuen als bedrijven.  Met het toenemende aantal cyberdreigingen (groetjes, Putin) en datalekken is het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie van het grootste belang geworden. Kijk naar het resultaat van de cyberaanval op de stad Antwerpen – Bewoners kunnen na 5 maanden nog steeds maar moeilijk een bewonerskaart, domiciliewijziging of afval-kaartje aanvragen. Volgens cijfers van de Federale Politie bereikte het totaal aantal (aangegeven) cyberaanvallen het trieste record van 100 000 in 2022.

Blockchain kan helpen!

Blockchain en bestandsversleuteling zijn twee krachtige technologieën die kunnen samenwerken om verbeterde gegevensbeveiliging en privacy te bieden. Hoe kan je de twee combineren om een robuust systeem te creëren voor het beveiligen van gegevens?

Blockchain, oorspronkelijk ontwikkeld als de onderliggende technologie achter cryptocurrencies zoals Bitcoin, is geëvolueerd tot een veelzijdige technologie met verschillende use cases die verder gaan dan alleen digitale valuta. In de kern is blockchain een gedecentraliseerd en gedistribueerd grootboek dat transacties of gegevens over meerdere knooppunten in een netwerk registreert. Dat klonk Chinees? In principe is blockchain niet meer dan een onkraakbare database die niet op één plaats opgeslagen staat, maar op tienduizend verschillende plaatsen.

Misschien helpt een tastbare analogie? Stel, je vindt een nieuw revolutionair medicijn uit. Je wil uiteraard niet dat iemand dit kan namaken. Je kiest 5 random personen in verschillende continenten die slechts een deel van het recept kennen – zij komen elkaar nooit tegen en weten van elkaar niet wie ze zijn. Zo zal het volledige recept nooit gelekt kunnen worden en blijft het dus veilig. Blockchain werkt ongeveer op dezelfde manier (decentralisatie). Dit is uiteraard géén nieuwe techniek – maar de technologie erachter heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt.

De gedecentraliseerde aard van blockchain maakt het zeer sterk tegen manipulatie en ongeautoriseerde toegang, waardoor het een ideaal platform is voor het beveiligen van gegevens. Onze klant Mintblue doet exact dat. Ze gebruiken de blockchain technologie om bedrijven te beveiligen en geavanceerde gebruikersrollen op te zetten. Zo blijven belangrijke gegevens veilig en in hand van de juiste mensen.

Ook mogelijk met blockchain technologie

Een andere bruggenbouwer is Onegrid, één van onze joint ventures die bruggen bouwt tussen artiesten en hun (early) fans. Via hun platform kan je aan de hand van NFT’s (weer zo’n buzzword) investeren in artiesten die je nauw aan het hart liggen. Ben je er vroeg bij en wordt de artiest een gevestigde naam? Dan kan je daar aardig wat (digitale) centen verdienen.

Wat is een NFT ook alweer? Beschouw het als een digitaal kunstwerk waar je eigenaar van kan worden. Je kan ze kopen en verkopen. Hoe bewijs je dat jij de eigenaar van een bepaald stuk bent? Je raadde het al… via de blockchain. De onkraakbare database slaagt de transacties op waardoor het een veilige markt is. Deze wordt bovendien niet door een bank of centrale overheid beheerd, waardoor een globale vrije markt ontstaat in z’n puurste vorm. Aan een vrije markt zijn ook nadelen verbonden, maar dat is een andere discussie.

Conclusie

Nu de cryptocurrency en NFT craze wat gaan liggen is, is het tijd om de onderliggende technologieën in te zetten om onze wereld een betere plaats te maken. Vele nieuwe baanbrekende technologieën zorgen in de beginstadia voor angst. Het is echter een kwestie van juiste manieren te vinden om deze te implementeren in business-cases om problemen op te lossen.

Machine learning in een notendop

Machine learning in een notendop

De toekomst is onvoorspelbaar. Niemand weet wat er gaat komen. Toch trekken we lessen uit de geschiedenis en stellen we voortdurend verwachtingen voor onze toekomst. We herkennen en categoriseren situaties en worden achterdochtig als iets zich niet gedraagt volgens onze verwachtingen.

Computers daarentegen kunnen niet denken. Ze kunnen geen situaties begrijpen, ze kunnen niet beoordelen en ze kunnen ook geen beslissingen maken op basis van hun gevoel. Wat ze wel kunnen, is ons helpen te begrijpen wat er is gebeurd, wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld door algoritmes die een vorm van intelligentie vertonen, beter bekend als Artificial Intelligence (AI). Een onderdeel daarvan is Machine learning (ML), dat zich toelegt op algoritmes die “leren”. Hierbij wordt een model getraind met gekende data om de prestaties van het model te verbeteren. 


Stel dat we een bedrijf zouden hebben dat energie kan opslaan, bijvoorbeeld hydro-elektrische energieopslag, dan zouden we graag de komende energieprijzen kennen om de winst te maximaliseren. Uit de geschiedenis weten we dat de energieprijzen sterk kunnen veranderen afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden of het uur van de dag. We kunnen voor ons bedrijf machine learning gebruiken om zo een algoritme te maken dat ons een voorspelling kan geven over de komende prijzen. 

stappenplan


De eerste stap voor het opstellen van zo’n model, is het verzamelen van de historische gegevens; de trainingsgegevens. Deze gegevens omvatten enerzijds de historische energieprijzen; het doel, wat we willen inschatten. Anderzijds omvatten ze de gegevens die de energieprijzen beïnvloeden; bijvoorbeeld de weersomstandigheden op dat moment, de kenmerken.

Vervolgens onderzoeken we de impact van elk kenmerk op de energieprijs. Aan de hand van relevante kenmerken kunnen we nu een model trainen dat de energieprijzen inschat op basis van de kenmerken.

Algoritmes


Binnen machine learning bestaan er twee verschillende soorten learning. Enerzijds bestaat er supervised learning, anderzijds unsupervised learning. Wanneer we een waarde proberen te voorspellen, zoals in het voorbeeld, spreken we van regressie. Regressie is een vorm van supervised  machine learning, waarbij we in onze training data labelen. Hierbij is het doel van ons machine learning model om de labels te bepalen van nieuwe (nog) niet gelabelde data. Een andere vorm van supervised machine learning is classificatie. Een voorbeeld hiervan is handschriftherkenning. Je kunt een model trainen met bekende input, maar het aantal mogelijke outputs ligt in dit geval vast. Onderstaande voorbeelden zijn voorbeelden van supervised machine learning modellen; het algoritme wordt getraind met historische gegevens waarvan we het doel kennen

Naast supervised machine learning bestaat er ook unsupervised machine learning. Hier bestaan twee
hoofdcategorieën; clustering en anomaliedetectie. Bij anomaliedetectie zoeken we naar patronen in
onze binnenkomende gegevens. Wanneer deze teveel afwijken van de algemene patronen binnen
deze gegevens, spreken we van een anomalie. Een voorbeeld hiervan is het opsporen van defecte
machines in een productieomgeving.
Bij clustering worden gegevens automatisch gegroepeerd op basis van vergelijkbare eigenschappen.
Een cluster algoritme groepeert gebruikers van een dienst met vergelijkbare voorkeuren waardoor
gebruikers binnen deze groep vergelijkbare aanbevelingen kunnen krijgen.

Dit was mijn 2022

DIT WAS MIJN 2022!

Na het voorbije weekend een gezonde dosis kroketten, cava, knuffels en cadeaus te hebben getankt, is het tijd om even stil te staan bij het voorbije jaar. 

Het voelt goed om, los van de groei van Amotek, te kijken naar de positieve impact die we hebben gecreëerd. We doen ons uiterste best om bij te dragen aan een positievere en duurzamere wereld waar ook onze kinderen van zullen kunnen genieten. En laat dat nu net dé doelstelling zijn die ik zelf het hoogst in het vaandel draag.

Een (met kroketten) gevulde maag helpt om te reflecteren op het voorbije jaar. Op zijn beurt helpt reflecteren om de dingen in perspectief te zetten en te relativeren. Want het was niet altijd enkel groei en succes. Ik neem je graag mee doorheen enkele hoogte- en dieptepunten van het voorbije jaar en de inzichten die ik daaruit heb gehaald.

Reizen die de ogen openen


Ik heb het grote geluk dat ik zowel voor m’n werk als privé veel kan reizen – één van mijn grootste passies.

Hoe cheesy het ook klinkt, het opent écht je ogen. In 2022 ging ik onder meer naar Dubai, Miami, Armenië en Japan.

Je kan moeilijk géén bewondering hebben voor de explosieve groei en super-innovatie die Dubai de laatste jaren op de kaart heeft gezet. Ik keek mijn ogen uit maar kon ze niet sluiten voor de oppervlakkigheid van het super-kapitalisme. Persoonlijk voel ik veel meer voor de Japanse filosofie: Respect én zelfrespect komen op de eerste plaats. We verliezen ons in ‘het Westen’ wel eens in keuzes die we maken uit de onstilbare drang naar groei, de druk om te presteren en hoe onze medemensen ons waarnemen. Het is vaak makkelijker om ‘ja’ te zeggen dan ‘nee’. In Japan lijken mensen meer hun persoonlijke grenzen te respecteren en mensgericht te ondernemen – waarden waar ik zelf veel belang aan hecht.

Ik neem ook graag even de tijd om stil te staan bij de oorlog in Armenië, waar nagenoeg geen aandacht aan besteed wordt. Samen met Claudiu Matei en Davit Gharakeshishyan richtte ik enkele maanden geleden Saltatech op, een bedrijf in software development in Yerevan, Armenië. Half september schrok ik dan ook erg van het nieuws dat er weer gevochten werd op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Enkele honderden jonge mannen verloren er het leven. Toch kwam dit conflict amper in het nieuws en blijft internationale hulp uit.

Vele mensen maken zich ernstige zorgen over de langetermijnsvisie van Europa. Ons continent wordt wel eens lacherig ‘het Bokrijk van de wereld’ genoemd. Wel, laat mij dan maar in Bokrijk wonen.
Ik stap graag in het vliegtuig naar een ander werelddeel, maar ik land even graag terug in Zaventem. Het is hier zo slecht niet.  

Van een ijzingwekkende stilte naar oorverdovende gitaren


Dit jaar waren mijn vrouw Chloé en ik in blijde verwachting van onze tweede zoon, Maximiliaan Na complicaties is de zwangerschap halfweg beëindigd met het verlies van Maximiliaan tot gevolg. Deze moeilijke periode werd getekend door een ijzingwekkende stilte. Ik had nood aan deconnecteren. Aan herbronnen en even onbereikbaar te zijn. Ik trok me dan ook even terug aan de kust. Hoe onwezenlijk het soms lijkt wanneer je er middenin zit, uit een intens verlies put je ook altijd kracht en inzichten die erg waardevol zijn.


Het einde van de stille periode was oorverdovend:  Een blitzbezoek aan het “Alcatraz Festival” in Kortrijk. Mijn eerste heavy metal festival. Zie je mij er al rondlopen? Ik had het niet verwacht maar wauw, wat een beleving. Ik zoek graag de grenzen van mijn comfort zone op om inspiratie op te doen, maar dit was next level. Fantastisch om te zien hoe iedereen gewoon écht zichzelf is. Het prachtige contrast tussen mensen in erg donkere kleren, die licht uitstralen in de omgang met anderen en hun favoriete muziek.  

Wat ik meeneem naar 2023?


Als ik terugkijk op de avonturen in 2022 is mijn grootste inzicht een klassieker: “Less is More”.

Iedereen die mij goed kent weet dat plezier hebben voor mij onontbeerlijk is – en dus kies ik elke dag weer voor de dingen die mij plezier geven: de capaciteiten van technologie, samenwerken met anderen, jezelf en anderen beter maken. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Op business vlak betekent dat realistische, haalbare doelen formuleren en deze in het achterhoofd houden wanneer je beslissingen neemt. Zorg ervoor dat deze ook meetbaar zijn, zodat je ze af en toe kan toetsen aan de realiteit. Breng wat meer Japanse filosofie in je bedrijf en leg de lat niet telkens hoger. Sta even stil bij wat je verwezenlijkt hebt en wees daar tevreden en trots op.

Amotekkies in Japan

Amotekkies in Japan

From 5 to the 9th of December, Amotek is taking part in a large economic mission with 110 Belgian companies and organisations. 

We’re discovering cutting-edge technology in Japan, joining in on conferences and meeting a lot of interesting people!

Shout out to the 3 other start-ups: 
Technology companies Ayes (Antwerp), A-Membranes (Antwerp) and Alberts (Wijnegem). We have been selected for a new Flanders Investment & Trade (FIT) program to present Flemish technology to Japanese industry. 

GET TO KNOW LAWRENCE, CO-FOUNDER OF AMOTEK’S INNOVATIVE BLOCKCHAIN SPIN-OFF

 

 

Lawrence Landeloos co-founded Onegrid. In this joint-venture with Amotek, he’s building a platform for creators and their tokenised communities to spin-up a gated member area – grid – to inform and involve members in a more effective and enjoyable way. All powered by the blockchain.

Hi Lawrence, before we start the interview, can you explain exactly what Web3 is and what NFTs are?

 

It’s not easy to explain it simply and briefly, but I’ll give it a try.

 

In Web 1.0 or ‘read only Web’, internet protocols allowed anyone to share information on the internet. In most cases you had to set up your own servers. There were no central entities controlling or owning that data. The internet consisted of static websites for users to consult information (read) and where user generated content was almost non-existent. Think of Yahoo in its early days or other news websites.

 

In Web 2.0, also called the social Web, large platforms such as Facebook and Spotify came into the picture. Those platforms are built on top of these internet protocols and provide users with tools to easily generate and distribute their own content. We call this ‘read and write’. This has brought massive value to the users. But there is a flip side. Because all data is stored and managed centrally, these platforms gained a lot of power leading to control and censorship with huge take rates on the value generated by its users.

 

In Web3 , we notice a shift towards ownership of our data  – digital assets. We call it ‘read, write, and own’. Some call it the web of value. It’s the ambition to go back to the spirit of Web 1.0, but with the functionalities of Web 2.0. We want to return ownership to the creators and to the users. Decentralised technologies like blockchain play an important role here.

 

Non-fungible tokens (NFTs) are Web3 primitives and can be seen as unique digital certificates encrypted on the blockchain. They can represent anything of value. Think of memberships, artwork or even a piece of real estate. The advantage is that these NFTs are fully owned by the user because they aren’t stored in a platform’s private database.

 

 

How do you contribute to this innovation with Onegrid?

 

We are developing a digital platform where NFT project founders can unite, inform, and involve their members in one dedicated space. The access and usage rights are based on the tokens that sit in a user’s crypto wallet. Creators that want to launch their NFTs can also do this through our platform. For now, we provide manual support but plan to build a simple configurator to do it themselves.

 

We’re first releasing the community management solution because we noticed there are already many projects seeking for a more seamless and integrated member experience. There is no environment to get a simple overview of your collectables, member status, how the project is evolving, new utilities, discussion, … Later on, we’ll open the platform to creators planning to launch their projects.

 

In addition, we also receive many questions to create a tailor-made solution. Larger clients want active guidance and custom development. To meet this demand, we founded Onegrid Studio. It’s a collective of web3 builders and future thinkers that dedicate their time to supporting clients end-to-end in launching their blockchain-based projects. One example is the web3 music project of Buscemi. Together with 49Meta we configured the smart contracts and NFTs.

 

Eventually, we’re planning on bringing the platform and studio closer together. This way you get a huge synergy. While using our platform, clients notice they will need custom solutions to realise their creative vision. Because the whole technology is new and there aren’t that many tools available, we are very happy to be their guide in this tech-jungle.

 

How advanced are you in developing the platform?

The last eight months consisted mainly of designing different ideas and market testing them, taking into account all technological possibilities. After pivoting and learning for a long time, in July ‘22 we set on our final concept that we are going to develop. Since then, we’ve been working on the product architecture and design. The beta launch is planned for the end of January 2023 in collaboration with a few web3 communities.

 

What does your business model look like?

In our core we want to be a community-led solution, progressively decentralising power to our active users. We’ll be launching our own grid – OnegridDAO – and each client can claim an on-chain membership NFT when spinning-up their grid. For now, we’re still exploring different financial models. It will be a combination of a tiered subscription adjusted to the usage (e.g. amount of admins, members, extensions). The first step is to get traction and engagement. We are closely collaborating with a first wave of pilot communities to learn and adapt if needed. Once a number of communities are onboarded, we can give them the opportunity, including new creators, to launch tokens on our platform. We plan to charge a small fee on the total sales.

 

What is your scope? Which customers do you focus on?

We focus mainly on creators/founders who have launched NFT projects with a community focus. We want to give them tools to better manage their members.  An example of this is the POP CPG community (‘crypto package goods’). This is a membership of builders interested in developing, creating, launching and building Web3 projects. In this community they bring talent, incubators, investors and much more to the table. In a later phase we’re looking for creators who are interested in launching their first project.

 

We don’t focus on digital artists. There are plenty of platforms for that. Our focus lies on individuals who want to build a project that involves a community and want to use NFTs as a vehicle. We also don’t focus on large DAOs with a co-governed treasury using their own utility and governance tokens.

 

Why did you start this project?

I get a lot of energy from innovative new technologies. Thinking about how to reimagine business models and companies has always given me a lot of energy. The use of blockchain and tokens is a game-changer in the long run. I’m convinced of the importance of digital identity and digital ownership. I strongly believe in shifting power to creators. We’ll see a rise of new projects and collectives, bottom-up ignited by a few, but funded and scaled by a decentralised network of users sharing the same purpose. Call it the next generation of internet communities. But this time more emotionally engaged and economically aligned through the tokens they own.

 

What used to be a case of goodwill, is now a little more robust thanks to tokens and crypto. I find it very inspiring to see how individuals transform from consumers to contributors.

 

Do you have a technical background yourself?

In the past I was very much involved in digital innovation, which naturally results in a proper understanding of technology. The last year I have completely dedicated myself to understanding all aspects of the blockchain, the tokens, and its application layers.

 

What does the future hold for Onegrid?

We especially want to launch a number of innovative and valuable NFT communities on our platform. Important is that these projects are user-friendly, so that even people with little knowledge of blockchain can use them. Ideally, we would then open up the platform to all creators so we will see a lot of communities emerge on our platform.

  

 

Why do you believe in Web3/NFTs so much?

The idea of ownership, digital identity, and the networks orchestrated around this is something I believe in. Being part of a project that interests you, having a say, and being rewarded isn’t something new. Only this time you capture value through the tokens you own. You might perceive it as a light form of shareholding. This time you have a financial and social stake. Additionally, you can endlessly build experiences on top of these tokens. It works more seamlessly. This is the advantage, but there is a need for a central place to facilitate this and bring everyone together.

 

What is the most important thing you have learned as a young entrepreneur?

Start building one thing early and test it with a number of users/creators instead of thinking it over yourself. This is something I do … but still too little.

You also really have to involve top people. Other people have a different view on certain things. This really has to be from day 1 and cannot wait until you have a vision or a pitch deck.

 

How does Amotek/Filip Smet help you? What is the added value? How does it accelerate your growth?

Filip is very well connected with a lot of creators but also with professionals in the industry. It has already helped a lot to get in touch with him and his network and share ideas and the development of the platform. But the Amotek team also has great added value. You will find some real pros who are always willing to think along and roll up their sleeves. In the beginning as a startup, you don’t have many resources. Amotek in turn has a growing number of resources and the team has a lot of energy to think along.

 

What advice do you give to other starters?

Just do it, start. Find people you think know some stuff or are interested in your ideas. It’s normal that you tend to think it over and look for solutions but throw it in groups and communities. You will certainly learn from it.

Who is Filip Smet?

WHO IS FILIP SMET?

Entrepreneur Filip Smet founded his first internet company, Interhost Solutions, at the age of 23. This grew into Lemon Holding – which quickly developed into a company with 150 employees and an annual turnover of 30 million euros.

Today he is founder and CEO of AMOTEK Technologies, a software incubator for start-ups.

Filip is a mentor at Birdhouse and at Vlerick – and today also Entrepreneur in Residence at the Vlerick Entrepreneurship Academy.

EXPERTISE

“As an entrepreneur you go through a lot of peaks in the beginning. That growth is very nice. You also do everything at that moment: from cleaning toilets to selling projects. That makes it awesome: you are responsible for your own training.”

FILIP'S STORY

As a graduate, Filip Smet worked briefly at IBM, but that was not enough to satisfy his hunger. He preferred to start his own business, but could not really count on support in his environment. “A lot of people said, ‘Wow, what are you going to do now?’ Those kind of reactions triggered me to go even further.”

In the end, it was his father-in-law who gave him the ultimate push: “What have you got to lose?” Smet started Interhost Solutions, a hosting company, without too much investment cost. “The great thing about hosting? It’s a very recurring business model. From the moment you have a customer, they usually stay with you for five to ten years. As long as the service is good and the price is right, you have a very valuable customer base. People don’t like to switch hosting providers.”

Unfortunately, the hosting market was  consolidating. On the one hand, there are major players such as Combell, who buy up a lot of portfolios. On the other hand, you have the big boys, like Amazon Web Services. That is why Interhost Solutions quickly evolved into Lemon, an all-round software development company. Only then did the first major projects come in. “Actually, it was my intention from day one to develop our own products. That ensures continuous innovation in your company.”

When his company grew from five to thirty employees, he felt his role change from entrepreneur to manager. “I suddenly had to delegate and structurally monitor everything that was in that header,” says Filip.

In addition, it caused his company to become a completely different organization. “I saw that some people could no longer follow through. I had let certain people grow into positions that they really couldn’t handle. Just because you’re a great technician doesn’t mean you’re a great CTO.”

That was an important phase in which he had to make decisions and where he had to be very picky about the people he gathered around him in order to continue to grow as a company.

“Somehow you don’t want to let that go because it feels like it’s your baby. That’s the hardest thing I’ve done so far. But once you are indispensable you have really created value as an entrepreneur.”

According to Smet, it is extremely important to look for complementary profiles. “Certainly don’t hire people who you think look like yourself. If you’re the smartest person in the room, you’re in the wrong room. You have to constantly surround yourself with people who are smarter and better than yourself!”

The next step was to build a group of companies under one roof. Where complimentary services were offered, where other entrepreneurs co-created and new ideas were built. Road21 was born and grew quickly. The transition from Lemon to Road21 has given Smet a lot of freedom. “We decided not to carry the name any further and to throw it all together with a good friend of mine. Road21 gave me the opportunity to focus more on entrepreneurship and less on the operational side. I absolutely loved it, but I also missed the zero-to-one thrill of start-up environments. I decided to start Amotek Technologies and focus on that.”

With Amotek Technologies, Filip wants to rely on his experience to build a new brand. One that focuses on the human side of business. To experience the thrill of start-ups and to support new ideas. 

Finally, Filip Smet gives some wise words to fellow entrepreneurs: “Don’t hesitate too much, just do it and then evaluate afterwards. That has brought about very nice things for me. Perhaps less beautiful things here and there, but you also learn from that.”

“It is especially important to be positive. I also believe in self-fulfilling prophecy: you have to dare to dream to make it come true. If you’re positive and just try, what’s the worst thing you can blame yourself for? You learn most from experiences, but you have to dare to face those experiences. You have to dare to take that first step.”

Amotek as entrepreneur ambassador at Start-up Antwerp.

Amotek as entrepreneur ambassador at Start-up Antwerp.

On the 31st of May, Amotek was invited as ambassador at the Start-up Antwerp get together featuring other promising start-ups. We gladly joined in on this fun opportunity to learn, share and establish new connections. 

“Start-up Antwerp aims to help new entrepreneurs by assisting them if they have questions, making contacts with other entrepreneurs and sharing know-how. In addition to monthly pitch sessions, network moments and speed dates with established values, there will also be a fortnightly podcast.”

Vlerick: Entrepreneur in Residence

Vlerick: Entrepreneur in Residence

Entrepreneur Filip Smet founded his first internet company, Interhost Solutions, at the age of 23. This grew into Lemon Holding – which quickly developed into a company with 150 employees and an annual turnover of 30 million euros.

Today he is founder and CEO of AMOTEK Technologies, a software incubator for start-ups.

Filip is a mentor at Birdhouse and at Vlerick – and today also Entrepreneur in Residence at the Vlerick Entrepreneurship Academy.

  • Who am I?
    SME Challenge, SME Excellence and Executive MBA at Vlerick Business School
  • Masters in Commercial Engineering at KU Leuven

The importance of digidevelopment for your business

The importance
of digidevelopment for
your business

If there is one thing the pandemic taught us, it’s that the future is digital. When all stores, co-workingspaces and offices were closed, it was most important for almost any business to be online. This trend has been stable ever since. When talking to entrepreneurs about their online business, they tend to focus on being found on Google (because when Google doesn’t know you, you don’t exist) or having a well-running webshop. But being online means so much more.

WWW

One of the digital reflexes (starting) entrepreneurs have is setting up a website and social media accounts for their business. This is of course highly important because of the visibility of your business. But have you thought about your goals before you had this reflex? Is a website in your case the best solution to reach your target? What about an application or digital platform? And if a website/application/digital platform is your go-to solution, how on earth do you make an awesome one? If you don’t know who you want to reach and which way you do that best, you’re lost in this digiworld.

Personal solutions

Every business has its own challenges and strengths, but when you’re running one, you’re not always aware of them. You know what they say: it takes two to tango, but it also takes two to develop. Whether it’s about looking into your digital needs, developing a great idea you’ve had or working out a solution: an entrepreneur can’t do it all alone. Your business is your baby, so you want to keep it personal. That’s why you need a professional who gives you solutions personally made for you and your business.

In need of some digital development? Contact us here.